Gruppeforløb

Er du visiteret til Vendepunktet, har vi forskellige gruppeforløb/temadage, du kan deltage i.

  • Gruppeforløb: Selvværd og selvtillid

Hvordan kommer selvværd og selvtillid til udtryk, Negative og positive tanker, Værdier, Relationer, Fællesskaber.

  • Temadag: At bo selv

En dag hvor vi gennemgår de praktiske ting ved at flytte for sig selv

  • Temaformiddag: ADHD / ADD
  • Gruppeforløb: Angst

Grundliggende viden om angst,advarselssignaler, kost/motion, katastrofetanker, bryde mønster, egenomsorg.

  • Gruppeforløb: Relationer

Øve i at danne relationer til andre, øve small talk, bryde isolationen