Henvendelsesskema

Henvendelse fra samarbejdspartnere:

Nye henvendelser fra samarbejdspartnere om støtte til borgere sker ved en telefonisk henvendelse til Forvisitationen i Vendepunktet, hvor det vurderes, om borgeren er i målgruppen for ydelser fra Handicap og Psykiatri, som kan forvente at få bevilget hjælp.
Opfylder borgeren kriterierne, skal der efter telefonkontakt indsendes et udfyldt henvendelsesskema.

Telefonisk henvendelse til Forvisitationen

  • kan ske mandag til fredag kl. 10.00 – 12.00 på telefon 99 74 11 24.

Det er vigtigt, at henvendelsesskemaet udfyldes grundigt. Henvendelsesskemaet skal underskrives af borgeren, inden det sendes til Forvisitationen i Handicap og Psykiatri sammen med samtykkeerklæring og andre relevante bilag.
Underskriften skal sikre, at borgeren er indforstået med, at henvendelsen sker.

Eksterne samarbejdspartnere sender henvendelsesskemaet, samtykkeerklæring og andre relevante bilag som sikker post til sikkerpost.handicap[mail]rksk.dk.

Interne samarbejdspartnere, ansat ved kommunen, sender henvendelsesskemaet, samtykkeerklæring og andre relevante bilag til handicap[mail]rksk.dk eller til mailgruppen "Forvisitation Handicap og Psykiatri-fællespostkasse".

Henvendelse fra borgere:

Henvendelse fra borgere om ydelse fra Handicap og Psykiatri sker ved, at du  ved første kontakt udfylder et henvendelsesskema, og indsender det som sikker post via borger.dk eller e-Boks.dk til Handicap og Psykiatri.
Du skal logge på med dit NemID.

Du kan også sende skemaet som almindelig post til

Ringkøbing-Skjern Kommune
Vendepunktet
Nylandsvej 10
6900  Skjern

Bilag, du skal udfylde ved henvendelse til Handicap og Psykiatri: